A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний професійно - технічний навчальний заклад "Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти"

Звіт директора

Дата: 14.08.2018 17:07
Кількість переглядів: 222

ЗВІТ
директора ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО»
перед громадськістю та трудовим колективом

за 2016 – 2017 н.р.

 Шановні  присутні!

Сьогодні після того як в черговий раз пролунав останній дзвоник який сповістив про завершення навчального року, ми зібралися, щоб зробити певні підсумки роботи нашого колективу, оцінити  мою діяльність роботи на посаді директора ДПТНЗ « Мазурівський аграрного центру професійно-технічної освіти» протягом 2016-2017 навчального року.

Як директор аграрного центру ПТО, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО», Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора ПТНЗ, визначеними в Контракті, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника професійно-технічного навчального закладу і основну увагу концентрував на виконанні планів та програм, покращенні матеріально-технічної бази та підтриманні навчального закладу в належному стані, постійно контролював моральний клімат в колективі.

Державний навчальний заклад «Мазурівський АЦ ПТО» у своїй діяльності керується Законами України : «Про освіту» , «Про професійно – технічну освіту», Постановою КМУ від 13.04.2011р.№ 495 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2017 роки», іншими нормативними актами.

Аграрний центр є державним професійно-технічним навчальним закладом третього акредитаційного рівня, який відноситься до системи освіти, забезпечує реалізацію права громадян на придбання професійно-технічної і повної середньої освіти, оволодіння робітничими професіями, кваліфікацією згідно своїх інтересів, здібностей, стану здоров'я.

Основною місією нашого навчального закладу є підготовка конкурентноспроможного висококваліфікованого фахівця для сільського господарства, громадського харчування, будівельної галузі та автомобільного транспорту, який володіє громодянськими і моральними якостями, адаптованого до динамічно змінних умов сучасного виробництва.

Пріоритетним завданням центру є забезпечення якості освітніх послуг, що надаються, відповідають вимогам державних освітніх стандартів, вимогам і очікуванням роботодавців, ринку праці і  самих учнів.

Вся діяльність навчального закладу проводилася в повній відповідності з річним планом роботи, затвердженим рішенням педагогічної ради навчального закладу і узгодженим з Департаментом освіти і науки Вінницької ОДА. Всі заплановані в річному плані заходи виконані.

У 2016 – 2017 навчальному  році отримали професійну підготовку 222 учнів, отримали атестати про середню освіту 82 учні, кількість випускників складає 209 учні, загальна кількість груп 19.       На новий 2017-2018 навчальний рік план набору 200 учнів. Проблема набору є. Позначається демографічний спад приросту населення. Є проблема із збереженням контингенту.

Контингент ДПТНЗ станом на 29.06.2016 року складає 392 учні.

Загальна кількість учнів у ПТНЗ

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

376

100

141

117

23

 із них :

 • Достроковий випуск – 4 учні;
 • Переведення в інший навчальний заклад – 2 учні; 
 • За сімейними обставинами (зміна місця проживання)  - 1 учень;
 • За станом здоров’я – 1 учень;
 • Зараховано з переведенням з інших училищ – 2 учні;

 Навчальний заклад знаходиться в процесі вишукування фінансових ресурсів для оснащення сучасним обладнанням, устаткуванням та технікою для повноцінного впровадження у навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій.

Своєю діяльністю навчальний заклад забезпечує первинну професійну підготовку таких  професій:

На базі базової загальної середньої освіти:

 • Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А1». «А2», «В1»; слюсар з ремонту с/г машин та агрегатів; водій автотранспортних засобів кат. «С».
 • Муляр; штукатур; лицювальник-плиточник.
 • Кухар; кондитер; пекар.

На базі повної загальної середньої освіти:

 • Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії «С».
 • Кухар; кондитер.
 • Муляр; штукатур.
 • Тракторист-машиніст с/г виробництва категорії «А1», водій автотранспортних засобів категорії «С».

Протягом 2016-2017 н.р. адміністрація продовжувала удосконалювати систему управління навчальним закладом на всіх рівнях його функціонування та життєдіяльності, з метою забезпечення позитивного іміджу та виконання державного замовлення .

Управління закладом здійснюється згідно річного плану роботи, плану внутрішньо училищного контролю, календарних планів викладачів - предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірне функціонування.

Аналізуючи роботу нашого закладу за минулий навчальний рік, треба сказати, що це був рік змін та інновацій. І вони стосувалися не лише підходу у виборі пріоритетних напрямків навчально-виховного процесу, а і покращення у матеріально-технічній базі, змін у кадровому складі та відкритті нових перспектив у вдосконаленні професійної підготовки.

Професійно - практична підготовка

Так, якщо говорити про сферу професійно-практичної підготовки, то ми можемо звітувати про укладення договорів з керівниками підприємств та організацій для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики. Ці підприємства мають необхідні обладнання, впроваджують новітні технології, а також дають можливість нашим учням повністю відпрацювати навчальну програму згідно графіку навчального процесу.

В укладених договорах на 2016-2017 навчальний рік обумовлюються питання, пов’язані не лише з набуттям професійних вмінь та навичок, а також забезпеченням вивчення учнями встановлених на підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, матеріалів та застосуванням інструментів, виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки. Учні на цих підприємствах проходять виробниче навчання та виробничу практику згідно навчальних планів та графіком навчального процесу.

 

Кадрове забезпечення навчального закладу

Розстановка педагогів здійснювалася відповідно до фахової підготовки та потребою для діяльності навчального процесу. По якісному складу педагогічних працівників наш заклад має:

 • викладачів 1 - 2 категорії – 23
 • викладачів вищої категорії – 1
 • старших викладачів – 0
 • викладачів-методистів – 1
 • майстрів 1 категорії - 1
 • майстрів 2 категорії- 5

Всього навчально-виховний процес здійснює 51 педпрацівник.

Необхідною умовою професійного росту педагогів є атестація та проходження курсів підвищення кваліфікації, які в минулому році пройшли 8 осіб.

 

Навчально-методична робота

Для організації і проведення навчально-методичної роботи в навчальному закладі створені педагогічний та методичний кабінети. Саме із них ідуть ідеї по модернізації освітнього процесу Щодо цієї ланки роботи, то важливо відмітити, що в цьому навчальному році проведено ряд заходів по покращанню навчально-виховного процесу та професійного росту педпрацівників. Всі присутні були свідками і учасниками:

 • проведення систематичних виставок творчих лабораторій педагогічних працівників;
 • предметних тижнів, тижнів професійної майстерності;
 • підготовлено і проведено 37 відкритий урок, які відповідали вимогам сучасного уроку;
 • плани методичних комісій ( їх діє 7 ) реалізувались майже 100%.
 • педагогічними працівниками навчального закладу розроблено ряд методичних розробок та посібників по всіх напрямках освітньої діяльності; презентаційні матеріали; дидактичні розробки.
 • кожний педагогічний працівник сформував свій каталог методичного забезпечення , систематизував програмово-методичне забезпечення.
 • розроблена і виготовлена вся робоча документація майстрів виробничого навчання.
 • при методичному кабінеті оформлено матеріали передового педагогічного досвіду кращих педпрацівників та фотомонтажі про проведену роботу; діє школа молодого педагога .

Як висновок – методична база нашого училища поповнилася творчими доробками викладачів та майстрів, що говорить про їх прагнення до професійного самовдосконалення.

 

Виховна робота

Не менш важливий та відповідальний виховний процес, який здійснювався через організацію колективної роботи та індивідуальної. Як відомо, не кожного учня можна навчити, а от виховати особистість ми просто зобов’язані. Основними формами виховної роботи були класні години, бесіди, анкетування, трудові десанти, конкурси, презентації аматорських фільмів, круглі столи, участь в обласних фестивалях та конкурсах. Звичайно, втриматись у вирі змін і коректив, які вносило життя у перебіг виховного процесу інколи важко. Але основна частина роботи виконана.

Так учні нашого навчального закладу зайняли ІІ місця в Обласному фестивалі художньої самодіяльної творчості «Подільські зорі» на тему: «Культурна спадщина Європи», 3 місця в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Знай і люби свій край», а також нагороджені грамотами та подяками за участь в обласних конкурсах, «Молодь Вінниччини обирає здоров’я», «Творча молодь Вінниччини» та інших.

Всі заходи здійснювалися за традиційними напрямками: громадянське, морально-етичне, правове виховання, формування здорового способу життя, соціальний захист, профорієнтаційна робота, робота з батьківською громадськістю.

В цьому навчальному році була активізована та посилена робота з профілактики правопорушень серед учнів навчального закладу. За навчальний рік правопорушень та злочинів не було зафіксовано.

 

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. На сьогоднішній день складає 21 учень.

Ці діти перебувають у центрі уваги адміністрації училища. За бюджетний кошт діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, щоденно отримують 3-х разове безкоштовне гаряче харчування у їдальні нашого закладу. З опікунами цих учнів підтримується постійний зв'язок класними керівниками, майстрами та практичним психологом навчального закладу. Дев’ять  учнів з числа пільгової категорії є випускниками цього року.

 

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників АЦ ПТО організовано відповідно до нормативно-правої бази. Для якісного медичного забезпечення учнів на території нашого закладу працює фельдшерський пункт. Наші учні раз на рік проходять медичний огляд, що дозволяє контролювати стан здоров’я і вчасно здійснювати профілактику захворювань. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установки, в училищі формуються спеціальні медичні групи. Медичне обслуговування працівників закладу також є обов’язковим. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні та майстри виробничого навчання проходять медичний огляд 2 рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються згідно вимог. Адміністрація училища щомісячно виділяє кошти на придбання медикаментів у фельдшерський пункт.

 

Вдосконалення матеріально-технічної бази

Під час підготовки навчального закладу до нового навчального року та і на протязі всього року всі зусилля були спрямовані на підвищення рівня комфорту, безпеки учнів, забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану та для більш ефективного проходження навчально - виховного процесу. З цією метою:

 • В поточному році продовувались роботи щодо ремонту гуртожитку, а  саме;, ремонт коридорів секцій з встановленням оздоблювального кахля, забезпечена замінено старі дерев’яні вікна на енергозберігаючі металопластикові, ремонт житлових кімнат.
 • розпочато будівництво механізованого току (агрегату зерноочистки) ЗАВ-10;
 • Завершуються роботи по облаштуванню роздягальні та душових кімнат.
 • з метою використання мультимедійних технологій та удосконалення навчально-виховного процесу придбано проектор «aher».

Дані роботи були виконані за рахунок позабюджетних коштів. зароблених учнями під час виконання сільськогосподарських робіт на навчально-дослідницьких ділянках .

 

Управлінська діяльність

Керівництво навчальним закладом здійснюється мною на основі нормативно-правових документів Міністерства освіти та науки, чинного законодавства за контрактом між Міністерством освіти і науки України з 01.07.2016 року.

Внутрішній  контроль є складовою перспективного плану роботи закладу на навчальний рік. Згідно з планом детальній перевірці підлягає якість знань, стан викладання предметів і підготовка кваліфікованих робітників.

У плані роботи передбачено різні види контролю. Так, на початку та по закінченні навчального року проводиться оглядовий контроль з метою вивчення професійно-методичного рівня педагогічних працівників, результати якого враховуються при плануванні контролю на наступний навчальний рік.

Досить ефективно проходить попереджувальний контроль, метою якого є надання допомоги молодим спеціалістам при підготовці найбільш складних тем з навчальних предметів. Результати цього контролю обговорюються під час індивідуальних бесід.

Вищим колегіальним органом навчального закладу, який координує питання навчальної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності є педагогічна рада. Вона визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності навчального закладу.

Педагогічні ради проводяться у відповідності річного плану роботи педагогічної ради на навчальний рік. Протягом 2016-2017 навчального року на педагогічних радах та оперативних нарадах розглядаються такі основні питання:

 • аналіз діяльності педагогічного колективу та завдання на новий навчальний рік;
 • затвердження плану роботи  навчального закладу;
 • про закріплення класних керівників та майстрів виробничого навчання за навчальними групами; про закріплення кабінетів, лабораторій та майстерень; про педагогічне навантаження;
 • комплектування груп, їх наповнюваність, збереження контингенту, аналіз втрат контингенту;
 • стан працевлаштування учнів;
 • аналіз якості знань учнів  за результатами директорських контрольних робіт;
 • вивчення та узагальнення педагогічного досвіду викладачів та майстрів виробничого навчання;
 • стан організації профорієнтаційної роботи;
 • організація роботи з учнями щодо написання письмових екзаменаційних робіт та  дипломних робіт;
 • стан роботи гуртків художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивних  секцій, їх участь в обласних оглядах;
 • допуск  груп до державної підсумкової атестації та випускних груп до державної кваліфікаційної атестації. Представлення учнів на медалі, дипломи з відзнакою.
 • стан проходження учнями виробничої практики, виконання навчальних планів та програм, якість організації та ведення цієї роботи.

     Періодично проводяться тематичні перевірки,  в результаті яких вивчаються та аналізуються такі питання:

 • вивчення контингенту учнів груп нового набору, оформлення особових справ, наказів про зарахування та відрахування учнів;
 • перевірка готовності кабінетів, лабораторій, майстерень до початку нового навчального року;
 • стан плануючої та облікової документації;
 • стан відвідування учнів;
 • стан ведення навчально-плануючої документації;
 • стан техніки безпеки та охорони праці в навчальних майстернях (результати контролю обговорювались на інструктивно - методичній нараді)
 • стан якості знань учнів І курсу;
 • проходження курсів підвищення кваліфікації та заяв на позачергову атестацію педагогічних працівників;
 • аналіз якості знань учнів з окремих предметів за результатами директорських контрольних робіт, поетапної атестації учнів;
 • стан комплексного методичного забезпечення окремих предметів;
 • стан проведення виховних годин;
 • стан санітарно-побутових умов проживання в гуртожитку;
 • виконання навчальних планів і програм;
 • проведення профілактичної роботи серед учнів схильних до правопорушень;
 • стан заключення договорів для проходження виробничої практики учнями;
 • стан проведення передекзаменаційних консультацій та самопідготовки учнів;
 • стан проходження учнями зовнішнього незалежного оцінювання;
 • формування знань, умінь та навичок учнів на уроках виробничого навчання;
 • створення необхідних умов для фізичного розвитку учнів закладу, збереження та зміцнення їх здоров’я;
 • про роботу бібліотеки щодо забезпечення педагогічних працівників та учнів підручниками, довідниками, методичною літературою.

Усі ці питання висвітлюються на інстуктивно - методичних нарадах, нарадах при директорові і відображаються відповідними наказами.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора