A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти"

Методична робота

Методичні комісії ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО» є найбільш традиційною груповою формою удосконалення професійної майстерності та підвищення професійної компетентності педагогів.

У навчальному закладі працюють 7 методичних комісій :

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професій "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва”, "Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”, "Водій автотранспортних засобів”, "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів"

(голова методичної комісії –Насіковський Микола Вікторович ).

 Методична комісія працює над проблемою: "Активні форми і методи роботи як засіб підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу

Головні напрямки роботи комісії:

Комплексно – методичне забезпечення кабінетів та майстерень. 

Створено та постійно оновлюється КМЗ кабінету технічного креслення: розроблені комплекти завдань перевірочних та семестрових контрольних робіт, індивідуальні картки-схеми, картки-алгоритми; картки «Розв’яжи проблему» тощо; ведеться робота по оновленню КМЗ кабінету спец дисциплін за професією «Водій автотранспортного засобу». Завідуючий кабінетом викладач Кліщук Роман Петрович велику увагу приділяє розробці слайдів з різних тем програми і демонструє учням на уроці. Ним розроблено ряд мультимедійних презентацій нових тем.

В минулому році була оновлена майстерня по ремонту автотранспортниз засобів. Майстри в/н Майданюк А.Ф., Костюк В.М. працюють над створенням нової наочності та дидактичного матеріалу згідно з навчальними програмами.

Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання  з професій «Кухар», «Кондитер», «Пекар»

(голова методичної комісії – (Костельна С.П.)

Методична комісія рацює над методичною проблемою: "Формування, розвиток і поглиблення знань, умінь і навичок учнів згідно з вимогами сучасного виробництва

Викладачі та майстри в/н на своїх уроках застосовують інтерактивні технології навчання: робота в парах, робота в малих групах, тренінги, «мозковий штурм», метод проектів тощо.

Членами комісії розроблені навчальні проекти  «Технологія приготування перших страв» (майстер в/н Шаповал Б.Б.); «Малий енциклопедичний словник курсу кулінарії для учнів ПТНЗ» (викладач Костельна С.П.).

Основна мета, яку ставлять перед собою члени цієї комісії: формування професійно-мобільного кваліфікованого робітника, тому крім теоретичного і виробничого навчання ця комісія залучає учнів до участі в конкурсах професійної майстерності внутріучилищному та обласному.

Восени комісія провела конкурс фахової майстерності серед учнів першого, другого та третього курсу. Переможці взяли участь в обласному конкурсі «Кращий за професією «Пекар», де  посіли 2 та 3 місця.

 

        Методична комісія викладачів та майстрів виробничого навчання з професій «Муляр», «Штукатур», «Лицювальник-плиточник»

(голова методичної комісії – Насіковський П.П.) працює над методичною проблемою: "Передові способи і технології виробничого процесу як спосіб підвищення успішності  навчально-виховного процесу

Основні напрямки роботи комісії:

Комплексно – методичне забезпечення кабінетів та майстерень. 

Створено та постійно оновлюється КМЗ кабінету спецтехнологій: розроблені комплекти завдань перевірочних та семестрових контрольних робіт, індивідуальні картки-схеми, картки-алгоритми; ведеться робота по оновленню КМЗ навчальних лабораторій.

 

Методична комісія викладачів фізичного культури, здоров’я та захисту Вітчизни

(голова методичної комісії – Їжаківський В.І.) працює над проблемою: "Виховання та розвиток фізично здорової особистості, формування навичок до самостійних занять фізичними вправами

Основною метою предмету «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров‘я, фізичного розвитку та фізичної підготовки.

Для досягнення мети забезпечення здоров‘я учнів, за допомогою зберігаючих технологій застосовуються такі групи засобів навчання:

    - інформаційно-навчальна програма;

    - рухова спрямованість;

    - оздоровча сила природи;

    - гігієнічна спрямованість;

    - психологія особистості.

 Інформаційно-навчальна програма

І етап:

•    ознайомлення та формування елементарних понять здорового способу життя;

•    формування елементарних правил збереження життя;

•    створення мотивації на ведення здорового способу життя.

ІІ етап:

•    поглиблене вивчення правил здоров’я збереження;

•    формування практичних знань, умінь і навичок на кожен день;

•    досягнення виконання цих правил на практиці, в житті.

В інформаційно-технологічну програму входять:

•    бесіди з учнями про здоров‘я;

•    бесіди з учнями про здоровий спосіб життя (наркоманія, алкоголь, тютюнопаління тощо);

•    бесіди з батьками про здоровий спосіб життя;

•    проведення круглів столів, диспутів про здоров‘я;

•    факультативи з проблем здоров’я, здорового способу життя, залежності від екології;

•    проведення спортивних свят, конкурсів, туристичних походів;

•    ведення картотеки про стан здоров‘я кожного учня;

•    робота психологічної служби;

•    ведення учнівським самоврядуванням листівок, стіннівок на оздоровчу та фізичну тематику.

Рухова спрямованість, фізична культура

Етапи оздоровчо-фізкультурних технологій в ПТНЗ формуються всім педагогічним колективом без виключення, від проведення уроків, конкурсів, олімпіад тощо, до особистої поведінки та прикладу  кожного члена колективу.

Фізичні вправи викликають відчуття бадьорості, стимулюють розвиток м’язової та серцево-судинної систем організму, впливають на кору головного мозку, підкоркові центри.

Фізична культура включає:

•    ранкову зарядку для відновлення фізичної активності тіла після сну;

•    фізкультурні п’ятихвилинки під час теоретичних чи практичних занять протягом дня;

•    фізичні вправи та заняття ігровими видами спорту під час уроків фізичної культури;

•    фізичні вправи чи заняття видами спорту у вільний час.

Невід‘ємною особливістю фізичного виховання у професійно-технічних навчальних закладах повинно ставити питання про впровадження професійно-прикладної фізичної підготовки, мета якої полягає в розвитку фізичних якостей, властивих обраній робітничій професії, вироблення рухових навичок та підвищення опорності організму до впливу професійно-виробничих чинників.

Схематично навчальний процес в навчальному закладі можливо побудувати таким чином.

Вступна гімнастика перед початком навчально-виробничого процесу: 

5-7 хв. загальних вправ;

2-3 хв. спеціальних вправ.

Кожні 20-25 хв. виробничого або теоретичного уроку:   

3-4 вправ загального характеру;

1-2 вправи спеціального направлення.

Через 2-2,5 години фізкультурна пауза:   

5-6 хв. загальних  вправ;

2-3 хв. спеціальних вправ.

Згідно навчальній програмі також передбачені комплексні уроки, які проводяться в дні теоретичного навчання 2-3 рази на тиждень по 45 хв. і складаються з підготовчої (8-15 хв.) та основної (30-35 хв.) частин.

Спеціалізовані уроки професійно-прикладної підготовки, до яких включають спеціальні вправи, проводяться 1-2 рази на місяць і мають в комплексі фізичні навантаження та рухи, що дублюють професійні навички.

Значний напрямок в розвитку фізичного здоров’я посідають заняття спортом в вільний від навчання чи праці час. В навчальному закладі повинні функціонувати різнобічні за направленням спортивні секції. Адміністрація професійно-технічного навчального закладу разом з психологічною службою, медичною частиною та керівниками фізичного виховання вивчають вподобання та побажання учнів щодо занять спортом і складають план роботи спортивних секцій на навчальний рік.

Доповнюють програму здоров’я зберігаючих технологій через реалізацію проведення спортивних змагань. Важливо закріпити серед учнів духовні, моральні та фізичні цінності. Організація таких спортивно-інтелектуальних заходів, як «День здоров’я», «Козацький гарт» ввійшли в життя учнів, стали невід‘ємною частиною їхнього дозвілля. 

Оздоровча сила природи

Мета всіх здоров’я зберігаючих технологій – сформувати в учнів необхідні знання та вміння вести здоровий спосіб, життя, навчити їх використовувати отриманні знання в повсякденному житті. Велику роль в формуванні фізичного та духовного стану учнів ПТНЗ відіграє спілкування з природою. Вислів «Сонце, повітря і вода – наші найкращі друзі» актуальний завжди. Проведення військово-патріотичних змагань, туристичних походів по історичних місцях, місцях бойової слави, робота в волонтерських загонах по охороні природних ресурсів, озелененню територій де живу, навчаюсь, працюю. Це невеликий перелік гартування фізичного та морального духу учнів, діяльності пов’язаної з практичним навчанням по утвердженню правомірної поведінки та здорового способу життя.

Немаловажну роль відіграє організація відпочинку учнів на зимових та літніх канікулах, в таборах відпочинку та праці. Такі табори можна влаштовувати за домовленістю в віддалених сільських місцевостях, де за проживання та харчування є можливість надавати допомогу практичного характеру по ремонту, облаштуванні будівель, територій тощо.

Процес  спілкування  з  природою  визначає  умови просвітницької    та практичної роботи по формуванню  життєвих  цінностей,  здатність  молодих  людей вести та власним прикладом  доводити  переваги  здорового  способу життя.

Планування та організацію поза училищних оздоровчих заходів повинна взяти на себе адміністрація навчального закладу разом з психологічною, правоохоронною та медичною службами.

Особливу роль та участь в оздоровчих заходах повинні приймати батьки учнів. Для більшості молодих людей батьки є неперевершеним авторитетом і цей фактор повинен педагогічним колективом розвиватися та використовуватися на фізичні та духовні блага дітей.

Гігієнічна спрямованість

Один з розділів технології навчання здоров’я – гігієнічне навчання з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог. Тому для підтримки та зміцнення здоров’я учнів повинен бути певний перелік індивідуальних та загальних методів та засобів особистої гігієни, що включають в себе:

•    дотримування режиму праці і відпочинку, сну і бадьорості;

•    регулярне підтримання чистоти тіла;

•    дотримування режиму харчування, вітамінізація організму;

•    не допускати зловживання шкідливими звичками;

•    регулярні відвідування медичних установ;

•    проходження профілактичних щеплень.

Для збереження та профілактики здоров’я учнів адміністрація також повинна забезпечити санітарно-гігієнічні умови перебування їх в навчальному закладі:

•    створення куточків гігієни (місця для миття рук);

•    облаштування фонтанчиків для пиття;

•    режим вологого прибирання після кожного кроку;

•    режим провітрювання навчальних приміщень;

•    естетичне оформлення та озеленення інтер‘єру кабінетів, коридорів, майстерень;

•    проведення виховних заходів по формуванню санітарно-гігієнічних знань та умінь з надання першої допомоги.

Психологія особистості

Немалу роль в оздоровчих технологіях відіграє психологічний настрій учнів. Створення організаційно-педагогічних умов, які забезпечать психічне здоров’я і психологічний комфорт учнів завдання кожного педагога навчального закладу. Сьогодні молоді важко тримати під контролем свої негативні емоції.

Проблеми, які накопичились за останній час в суспільстві, найбільш вдарили по молоді, що позначилось на їх здоров’ї та психологічному стані. Тому в навчальних закладах потрібно розвивати служби психологічної допомоги, яка надасть допомогу в подоланні стресів, стану тривоги, сприятиме гуманному ставленню один до одного, формуватиме доброзичливі взаємовідносини в колективі. Психологічна  служба має приділяти  увагу проблемним, а нерідко і негативним відношення в сім‘ї. Асоціальний спосіб життя батьків, відсутність родинного виховання, обмеженні матеріальні можливості – ці тенденції не сприяють здоров’ю молоді.     

Психологічні тести, аналіз, дослідження сприяє відшаруванню негативу, навчати бачити позитивні сторони нашого життя. Уміння пробачати, співчувати, не давати виходу негативним почуттям відбивається на емоційному стані: зменшує стрес, стурбованість, пригніченість, отже покращує духовне, а також тілесне здоров‘я.

методична комісія класних керівників, майстрів виробничого навчання та вихователів

(голова методичної комісії – Кліщук Роман Петрович) працює над проблемою: "Підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій

Головними напрямками своєї роботи вважає:

забезпечення культурного і духового розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму і поваги до конституції України;

створення умов для формування та розвитку учнівської молоді як фахівця; забезпечення трудової підготовки майбутнього спеціаліста;

формування працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря, для якого характерні підприємливість, мобільність, підготованість до виробничих умов, які швидко змінюються.

На своїх засіданнях члени методичної комісії розглядують актуальні питання виховання учнів ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО».


Методична комісія викладачів суспільно-філологічних дисциплін

(голова методичної комісії – Хлопась Л.О.) працює над проблемою «Активізація пізнавальної діяльності учнів і розвиток їх мислення як чинники забезпечення високої результативності занять, покращення якості навчальних досягнень» (кількість – 6 чоловік)

Щорічно викладачі цієї комісії працюють з обдарованими дітьми, готуючи їх до участі у різних літературно – мовних конкурсах. Так, у минулому навчальному році учениця групи № 14 за професією «Оператор комп’ютерного набору, обліковець» Юрій Олена Альбертівна стала переможницею обласного етапу конкурсу  імені Петра Яцика в номінації «Образність мислення». В цьому навчальному році учні знову взяли участь у Міжнародному конкурсі з української мови  ім. П. Яцика та в мовно- літературному конкурсі  учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка.

Методична комісія викладачів природничо- математичних дисциплін

(голова МК Насіковська О.М.) Методична проблема: «Підвищення ефективності уроку шляхом особистісно орієнтованого навчання і виховання»

Пріоритетними напрямками її роботи є:

використання ІКТ на уроках і позаурочних заходах;

проектна діяльність;

проведення інтегрованих засідань методичної комісії з галузевими комісіями спец дисциплін.

За останні три роки було проведено ряд інтегрованих засідань:

 засідання–консиліум «Вирішення проблеми зв’язку природничо-математичних дисциплін зі спец предметами будівельного циклу».

З комісією кулінарних дисциплін - засідання-консультація «Зв'язок хімії зі спец предметами кулінарного профілю».

Кожний викладач даної методичної комісії має напрацьовані завдання професійного спрямування. Йде робота з виготовлення слайдів та відео роликів з цієї проблеми.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора