A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти"

Законодавча База

Законодавча База

ПЕРЕЛІК

ГОЛОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В ДІЯЛЬНОСТІ  ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

 

Закони України

 

1.                      Закон України "Про Освіту" від 23.05.1991р. № 1060-XII

 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12

2.                    Закон України "Про Професійно-технічну освіту" від 10.02.1998р. № 103/98-ВР

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=103%2F98-%E2%F0 

3.         Закон України « Про професійний розвиток працівників»  від 12.01. 2012 р. № 4312-VI

                                                                         http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4312-17

4.         Закон України  «Про порядок вирішення колективних трудових   спорів (конфліктів)» від 03.03.1998р. N 137/98-ВР"

                                   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80 

Укази Президента України

 

1.      Указ Президента України від 08.05.1996р. № 322/96 "Про Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322%2F96

2.      Указ Президента України від 17.04.2002р. № 347/2002 "Про Національну доктрину розвитку освіти"                                 

                                http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=347%2F2002

3.  Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні" від 18.09.2004р. №1102/2004

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1102%2f2004

4.    Указ Президента України ві 28.12.2004р. № 1562/2004 "Про стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів серед учнів ДПНЗ"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1561%2f2004 

 5.Указ Президента України від 16.12.2011р. № 1163/2011 
"Про питання щодо забеспечення реалізації прав дітей в Україні"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1163/2011 

    6.  Указ президента України від 01.02.2012 р. № 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45/2012 

   7. Указ Президента України від 12.03.2012р № 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187/2012

   8. Указ Президента України від 24.03.2012р. № 212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/212/2012

Постанови Кабінету Міністрів України

http://document.ua/pro-vnesennja-zmin-do-porjadku-nadannja-robochih-misc-dlja-p-doc31317.html  Практика (зі змінами)

 

 

1.      Постанова КМУ від 05.04.94р. №228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-94-%EF

2.      Постанова КМУ від 12.02.1996р. № 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=200-96-%D0%BF

3.      Постанова КМУ від 14.04.1997р. № 346 "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=346-97-%EF

4.      Постанова КМУ від 04.11.1993р. № 909 "Про затвердження закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад робота на яких дає право на пенсію за вислугу років"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=909-93-%D0%BF

5.      Постанова  КМУ від 5 серпня 1998р. № 1240 « Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад » із змінами Постанови КМУ від 27 серпня 2010 р. № 783.

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1240-98-%D0%BF

 

6.      Постанова КМУ від 14.06.2000р. № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=963-2000-%EF

7.      Постанова КМУ від 04.08.2000р. № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1222-2000-%D0%BF

8.      Постанова КМУ від 29.08.2003р. № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" (із змінами 13.03.06 №329)

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1380-2003-%D0%BF 

9.   Постанова КМУ від 08.06.2005р. №436 "Про визначення розміру щорічних стипендій та грантів Президента України призерам і учасникам всеураїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ДПТНЗ та їх випускникам"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-2005-%EF

 

10.  Розпорядження КМУ від 17.10.2007р.  № 886-р « Про затвердження плану заходів, спрямованих на задоволення  потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=886-2007-%F0

 

11.  Розпорядження КМУ від 29.01.2009р. № 42-р « Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими МОН»

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=42-2009-%D1%80

12.  Постанова КМУ від 27.08.2010 р. № 770 «Про внесення змін до порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики»

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=770-2010-%D0%BF

13.  Постанова КМУ від 27.08.2010р. № 784 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=784-2010-%EF

 

14.  Постанова КМУ від 27.08.2010р. № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів».

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=781-2010-%EF

 

15.  Постанова КМУ  від 13.04.2011р. № 495 

«Про затвердження  Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=495-2011-%EF 

    16. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 52
 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
та на  експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1107-2011-%D0%BF  
    17.Постанова КМУ від 26.11.2011р. № 1341 
«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF 
     18. Постанова КМУ від 14.12.2011р. № 1283 
«Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти» 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1283-2011-%D0%BF  
     19. Постанова КМУ від 03.05.2012р. № 353 
«Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів» 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/353-2012-%D0%BF 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора