A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти"

СТАТУТ

https://docs.google.com/document/d/1RwWnDWqHaciNRNpMKSGTPCCunVvI_Zta/edit?usp=sharing&ouid=104458378090449554819&rtpof=true&sd=true

 

 

                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                     Наказ Міністерства освіти і науки України 

                                                                                                                      від _30_ _07_ 2020 р. № __978___


                                                                                                                      Міністр _________________ Сергій ШКАРЛЕТ

 

  

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«МАЗУРІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ

ОСВІТИ»

 

                                                                                     (нова редакція)

 

                                                                       Ідентифікаційний код: 25496858

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Погоджено на загальних 

                                                                                                                                              зборах колективу,

                                                                                                                                               протокол № 2

                                                                                                                                               від 10 червня 2020 року           

 

 

 

 

с. Мазурівка – 2020

 

 

 

1. Загальні положення

 

1.1.  ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЗУРІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» (далі – Центр) є підпорядкованим Міністерству освіти і науки України державним закладом третього (вищого) рівня професійної (професійно-технічної) освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття робітничих кваліфікацій з одночасним здобуттям профільної середньої освіти.

Центр здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників високого рівня кваліфікації з технологічно складних, наукоємних професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» з числа випускників закладів загальної середньої освіти на основі базової чи профільної середньої освіти, загальноосвітню підготовку, професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Центр може здійснювати допрофесійну підготовку учнів закладів загальної середньої освіти, впроваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.

Повне найменування українською мовою: ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЗУРІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ».

Скорочене найменування українською мовою: 

ДПТНЗ «МАЗУРІВСЬКИЙ АЦПТО».

Організаційно-правова форма: державний заклад. 

1.2.  Історія ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МАЗУРІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» бере початок у селі Мазурівка Могилів-Подільського району Вінницької області, де в 1966 році союзно-республіканським Державним комітетом Ради Міністрів Української РСР з професійно-технічної освіти засновано Мазурівське сільське професійно-технічне училище №  17, яке Державним комітетом Української РСР з професійно-технічної освіти в 1970 році реорганізовано та перейменовано у Сільське професійно-технічне училище № 8 с. Мазурівка.

Відповідно до наказу Державного комітету Української РСР з професійно-технічної освіти від 13.07.1984 №156/3 «Про реорганізацію професійно-технічних училищ  системи профтехосвіти Української РСР» та згідно з наказом Вінницького обласного управління  профтехосвіти від 10.08.1984 № 264   «Про реорганізацію профтехучилищ Вінницької області» Сільське професійно-технічне училище №8 с. Мазурівка реорганізовано та перейменовано на  Середнє  професійно-технічне № 38  с. Мазурівка   Могилів- Подільського району  Вінницької області,  яке згідно з   наказом   управління   народної освіти Вінницького обласного виконавчого комітету від 07.06.1989 №443  щодо  

реорганізації середніх професійно-технічних училищ у професійно-технічні училища було реорганізовано  та перейменовано на Професійно-технічне училище № 38 с. Мазурівка Могилів-Подільського району Вінницької області (відповідно до указу Президії Верховної Ради України від 28 листопада 1990 року  № 502 –ХІІ створено Чернівецький район Вінницької області та до його складу з  3 січня 1991 року віднесено Мазурівську сільську раду).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 04.06.1997                  № 176 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Вінницької області» ліквідовані Професійно-технічне училище № 38                          с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької області, Професійно-технічне училище № 25 м. Шаргород Вінницької області та на їх базі шляхом злиття створено спеціалізоване Професійно-технічне училище № 38 с. Мазурівка, Вінницької області та філія Професійно-технічного училища № 38 с. Мазурівка у місті Шаргород Вінницької області. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2002 № 756 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів  Вінницької області» та згідно із наказом управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації з 1 січня 2003 року № 1 Професійно-технічне училище № 38 с. Мазурівка Вінницької області реорганізовано у Мазурівський професійний аграрний ліцей Вінницької області.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 29.01.2004 № 69 «Про вдосконалення мережі професійно-технічної освіти Вінницької області» з 1 квітня 2004 року ліквідовано Соснівську філію Мазурівського професійного аграрного ліцею Вінницької області.

Відповідно до наказу управління Міністерства освіти і науки України             від 12.08.2005 № 472 «Про вдосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів Вінницької області» Мазурівському професійному аграрному ліцею змінено тип та встановлено повне найменування:  ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЗУРІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ».

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАЗУРІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» є правонаступником майна, прав та обов’язків Мазурівського професійного аграрного ліцею Вінницької області.  

Центр утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законодавством, що регулює діяльність відповідного неприбуткового закладу (організації).

1.3.  Місцезнаходження та юридична адреса Центру: 

вулиця Польова, будинок,1, село Мазурівка, 

 

Чернівецький район, Вінницька область, 24106, Україна;

1.4.  Головним завданням Центру є забезпечення права громадян України на професійну (професійно-технічну) освіту відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках. 

1.5.  Основними повноваженнями і напрямами діяльності Центру є:

а) організація освітнього процесу, вибір форм та методів здобуття освіти;

б) освітня, методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

в) розробка освітніх програм (навчальних планів) з професій та спеціальностей на основі освітніх стандартів (типових освітніх програм), визначення регіонального компоненту змісту професійної (професійно-технічної) освіти, які затверджуються в установленому порядку;

г) розробка правил прийому здобувачів освіти до Центру на основі типових правил прийому;

ґ) формування разом з місцевим органом управління освітою планів прийому здобувачів освіти з урахуванням державного замовлення та/або регіонального замовлення, потреб ринку праці та потреб громадян у професійній (професійно-технічній) освіті й замовлень підприємств, установ, організацій;

д) організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей з інвалідністю/осіб з інвалідністю І-ІІІ групи та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

е) атестація педагогічних працівників;

є) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в установах, організаціях;

ж) здійснення професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації працюючих робітників та незайнятого населення; 

з) організація виробничого навчання здобувачів освіти на підприємствах, в установах, організаціях;

и) забезпечення заходів з охорони праці, протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності здобувачів освіти, працівників;

і) матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу;

ї) визначення структури і штатного розпису Центру з урахуванням встановленого фонду заробітної плати;

й) забезпечення якості освітньої діяльності здобувачів освіти;

к) видача документів про освіту встановленого зразка.

1.6.  Центр надає платні освітні та інші послуги, визначені Центром відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796, та пов’язані з його основною статутною діяльністю, у тому числі за видами економічної діяльності згідно з Національним класифікатором України ДК  009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», а саме:

01.11  Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

01.13  Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів, бульбоплодів;

01.19  Вирощування інших однорічних і дворічних культур;

01.46   Розведення свиней;

01.50  Змішане сільське господарство;

01.61  Допоміжна діяльність у рослинництві;

10.11  Виробництво м’яса; 

10.61  Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості;

10.71  Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;

45.20  Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

46.21  Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

85.53  Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів тощо.

Центр має землю у постійному користуванні, де знаходиться навчальне господарство, яке здійснює господарську діяльність з виробництва продукції, що пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді (сільськогосподарське виробництво), а також займається переробкою власно виробленої сільськогосподарської продукції та її реалізацією.

1.7.  Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956 (із змінами), Порядком надання робочих місць для проходження учнями, слухачами закладів професійної (професійно-технічної) освіти виробничого навчання та виробничої практики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7  червня 1999 р. №  992 (із змінами), Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2006 р. № 419, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15  червня 2006  р. № 711/12585 (із змінами), іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.8.  Статут Центру розроблено відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1.7 розділу 1 Статуту та відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства та погоджено на загальних зборах колективу.

1.9.  Трудовий розпорядок у Центрі визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленими відповідно до законодавства та затвердженими в установленому порядку.

2. Цивільна правоздатність Центру

2.1.  Цивільні права та обов’язки Центру виникають з моменту його створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення. 

2.2.  Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби та в установах банку, штамп, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. 

2.3.  Центр несе відповідальність перед особою, державою, суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на нього, життя і здоров’я здобувачів освіти, працівників Центру під час освітнього процесу, за порушення їх прав та інше, що передбачено законодавством.

2.4.  Центр може мати філії, відділення, навчально-виробничі, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі, інші підрозділи, а також для здійснення статутної діяльності, на договірних засадах може об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників яких зберігає статус юридичної особи.

2.5.  Центр здійснює освітню діяльність у сфері професійної                     (професійно-технічної) освіти, пов'язану з підготовкою                                кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг після отримання ліцензії. Ліцензія на провадження освітньої діяльності закладів освіти видається на підставі виконання Ліцензійних умов провадження освітньої                             діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України                                 від 30  грудня 2015 р № 1187.

2.6.  З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення соціальних та інших питань працівників, здобувачів освіти Центр має право укладати договори, у тому числі із підприємствами, установами, організаціями, та іншими суб’єктами господарювання відповідно до законодавства, зокрема з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 296 «Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном». 

2.7.  Центр забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до документів та інформації, визначених законодавством, а саме до: статуту, ліцензії на провадження освітньої діяльності, сертифікатів про акредитацію, інформації про кадровий склад, інше.

3. Освітній процес

3.1.  Освітній процес у Центрі – це система методичних і педагогічних заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та встановлених вимог.

Освітній процес у Центрі ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, здобувачів освіти, батьків, колективів підприємств, установ та організацій, може включати природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загальнотехнічну (загальнопрофесійну), професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу зі здобувачами освіти.

3.2.  Освітній процес у Центрі здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пунктах 1.7 розділу 1 Статуту.

3.3.  Професійна підготовка здійснюється за професіями, визначеними Центром згідно з Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (із змінами) та відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг. 

3.4.  Зміст освітнього процесу та термін здобуття освіти в Центрі за конкретними професіями визначаються освітніми програмами (навчальними планами), які розроблені Центром спільно з підприємствами-замовниками робітничих кадрів на основі освітніх стандартів (типових освітніх програм), а також відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року                   № 1135.

Розроблені Центром освітні програми (навчальні плани) затверджуються у встановленому законодавством порядку.

3.5.  Здобуття професійної (професійно-технічної) освіти в Центрі може здійснюватися за інституційною, індивідуальною, дуальною формами здобуття освіти з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Центр може створювати у своєму складі інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Центр самостійно обирає форми та методи організації освітнього процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби і методи здобуття освіти та виховання здобувачів освіти, а також поряд з уроками  практикуються лекційні та семінарські заняття, співбесіди, практикуми, самостійні дослідні та лабораторно-практичні роботи, курси на основі інформаційних технологій, інші форми активного оволодіння знаннями, уміннями та навичками.

Усі форми професійно-практичної підготовки здобувачів освіти Центру здійснюються у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, товарів широкого вжитку, наданням послуг, що оплачуються згідно з законодавством. 

3.6.  Центр забезпечує здобуття учнями професійної (професійно-технічної) освіти на основі базової загальної середньої освіти, з одночасним здобуттям профільної середньої освіти, отримання документа про повну загальну середню освіту, та отримання документа про середню освіту.

Учні, які за станом здоров’я, сімейними обставинами, а також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Обрання форм і методів освітньої діяльності проводиться згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

3.7.  Прийом громадян на здобуття освіти в Центрі здійснюється згідно з Правилами прийому, розробленими Центром на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. за № 823/23355 (із змінами), відповідно до вимог державного замовлення та/або регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів та договорів із юридичними і фізичними особами в межах ліцензованого обсягу.

На третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти зараховуються на основі конкурсного відбору особи з числа кращих щодо оволодіння професією, учні, які здобули другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти та мають повну загальну середню освіту. Також, на третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти можуть прийматися випускники інших закладів професійної (професійно-технічної) освіти, працюючі робітники, особи з числа незайнятого населення, які здобули другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти та мають належний рівень кваліфікації з відповідної професії, повну загальну середню освіту та витримали конкурсний відбір.

Особи, які виявили бажання здобувати третій (вищий) рівень                     професійної (професійно-технічної) освіти, подають директору Центру відповідну заяву.

Директор Центру з метою проведення конкурсного відбору осіб для здобуття освіти на третьому вищому рівні професійної (професійно-технічної освіти) створює конкурсну комісію та визначає порядок її роботи. Конкурсний відбір осіб на третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти для здобуття високого рівня кваліфікації з робітничих професій здійснюється за критеріями, що визначаються Центром за погодженням із місцевим органом управління освітою. 

Результати конкурсного відбору оформляються протоколом конкурсної комісії і затверджуються наказом директора Центру. 

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

3.8.  Навчальний рік у Центрі розпочинається 1 вересня і завершується в терміни, установлені освітніми програмами (навчальними планами). 

Для деяких категорій здобувачів освіти, а також під час організації перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп або в терміни, погоджені із замовниками кадрів.

Відповідно до вимог освітніх стандартів, затверджених Міністерством освіти і науки України, для учнів Центру, тривалість навчання яких перевищує                   10 місяців, установлюються щорічні канікули загальною тривалістю                          11 тижнів (як правило, 2 – у зимовий та 9– у літній періоди), для учнів, які навчаються 10 місяців, установлюються канікули 2 тижні – у зимовий період.

3.9.  Навчальний час здобувача освіти визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання освітніх програм (навчальних планів) професійної (професійно-технічної) освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є: 

а) академічна година тривалістю 45 хвилин;

б) урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

в) навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

г) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

ґ) навчальний семестр, тривалість якого визначається освітньою програмою (навчальним планом);

д) навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час здобувачів освіти в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

3.10.  Навчальні групи теоретичної підготовки в Центрі комплектуються чисельністю не більше як 30 осіб. 

Виробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельністю не менше як 12 осіб.

У разі організації професійної підготовки, професійного                              (професійно-технічного) навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників понад державне замовлення та/або регіональне                                      замовлення, що здійснюється за договорами з юридичними та фізичними особами, Центр може за погодженням із замовником робітничих кадрів установлювати чисельність здобувачів освіти в навчальних групах, нижчу за нормативну.

3.11.  Визначення навчальних досягнень здобувачів освіти Центру здійснюється за критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів обліку теоретичного і виробничого навчання.

Відвідування занять у Центрі здобувачами освіти є обов’язковим.

3.12.  Перелік форм контролю знань, умінь і навичок здобувачів освіти та критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються освітніми програмами (навчальними планами).

З метою визначення рівня професійної підготовленості здобувачів освіти на окремих етапах професійно-практичної підготовки проводиться проміжна (поетапна) кваліфікаційна атестація, за наслідками якої присвоюється відповідна робітнича кваліфікація (розряд, клас, категорія).

3.13.  Здобуття освіти в Центрі завершується державною кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти України від  31.12.1998 № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 березня 1999 р. за № 124/3417, та Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1999 р. № 956 (із змінами).

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються здобувачі освіти, які опанували повний курс і мають навчальні досягнення                                       не нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) кваліфікованого робітника.

3.14.  Випускникам, які виконали вимоги освітньої програми (навчального плану) на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти, успішно пройшли державну кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу, категорії) і видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України. 

3.15.  Диплом кваліфікованого робітника з відзнакою видається випускникам Центру, які мають не менше 75 відсотків навчальних досягнень високого (IV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, а з решти предметів, що входять у додаток до диплому, достатнього (III) рівня (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної атестації мають високий (IV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку.

3.16.  Здобувачі освіти, які не завершили повного курсу здобуття освіти в Центрі, але за результатами проміжної (поетапної) кваліфікаційної атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, одержують свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка. 

Особам, які не закінчили повний курс здобуття освіти і не пройшли кваліфікаційну атестацію, видається довідка встановленого зразка.

3.17.  Випускникам Центру, які здобували освіту з професій, пов’язаних з роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих об’єктах.

Випускникам Центру, які здобули освіту з професій, за якими Центр має ліцензії на провадження освітніх послуг і які пов’язані з керуванням транспортними засобами, тракторами та самохідними машинами, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації, яке є підставою для складання кваліфікаційних іспитів і отримання в установленому порядку посвідчень на право керування транспортними засобами, тракторами та самохідними машинами.

3.18.  Випускникам Центру, які здобули повну загальну середню освіту, видається документ державного зразка про отримання повної загальної середньої освіти.

За зразкове ставлення до освітнього процесу й виняткові результати із здобуття знань випускник Центру, який здобув повну загальну середню освіту, може бути нагороджений золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» в порядку передбаченому Положенням про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 березня 2015 р. за № 354 /26799 (із змінами).

Особам, які здобували освіту у навчальних групах із здобуттям повної загальної середньої освіти, але не завершили повного курсу здобуття освіти видається довідка (табель) про навчальні досягнення із загальноосвітніх предметів встановленого зразка.

3.19.  Річне оцінювання та державна підсумкова атестація учнів із загальноосвітніх предметів проводиться відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 січня 2019 р. за № 8/32979, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р.                                   за № 924/27369 (із змінами).

3.20.  Методичне забезпечення освітнього процесу в Центрі здійснює методична служба, яка включає педагогічну та методичну ради, предметні, методичні комісії та інші об’єднання педагогічних працівників.

3.21. Мовою освітнього процесу в Центрі є державна мова.

4. Статус здобувачів освіти

4.1.  Учні Центру – це випускники закладів базової чи повної загальної середньої освіти, зараховані до Центру на здобуття освіти за програмами первинної професійної підготовки або особи, які завершили повний курс здобуття освіти на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти, зараховані до Центру для здобуття освіти за програмами різнорівневої (ступеневої) професійної (професійно-технічної) освіти.

4.2.  Слухачі Центру – це особи, зараховані до Центру на здобуття освіти за програмами професійного (професійно-технічного) навчання, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

4.3.  Права та обов'язки здобувачів освіти Центру визначаються законодавством і цим Статутом.

4.4.  Здобувачі освіти Центру мають право на:

а) якісні освітні послуги, належні умови здобуття освіти за обраною професією;

б) справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

в) матеріальне забезпечення в період здобуття освіти на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

г) навчання професії за індивідуальною програмою, у тому числі за індивідуальною програмою для осіб з особливими освітініми потребами;

ґ) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базою (інфраструктурою) Центру;

д) матеріальну допомогу;

е) оплату праці під час виробничого навчання і виробничої практики згідно із законодавством;

є) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

ж) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

з) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжувати здобуття освіти за обраною професією;

и) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу зі здобуттям освіти;

і) продовження освіти за професією на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеного з Центром договору, у тому числі й на контрактній основі;

ї) направлення на здобуття освіти, стажування до інших закладів освіти, у тому числі за кордон; 

й) участь у дослідно-експериментальній діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

к) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в  обговоренні й  вирішенні питань  удосконалення  освітнього 

процесу, дослідно-експериментальної роботи, одержання стипендій,            організації дозвілля, побуту тощо;

л) участь в об'єднаннях громадян;

м) безпечні і нешкідливі умови здобуття освіти та праці;

н) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність;

о) інші права відповідно до законодавства.

4.5.  Відволікання здобувачів освіти Центру за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з освітнім процесом, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України. 

4.6.  Здобувачі освіти Центру зобов'язані:

а) виконувати вимоги освітніх програм і системи контролю знань, умінь, навичок, дотримуватись принципу академічної доброчесності та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

б) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм; 

в) систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівень;

г) відвідувати заняття, у тому числі й за індивідуальним графіком;

ґ) додержуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру;

д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, що регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

е) дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики;

є) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

ж) дбайливо ставитись до обладнання, засобів здобуття освіти, що використовуються в освітньому процесі.

4.7.  Збитки, навмисно заподіяні здобувачами освіти Центру установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їхніх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.

4.8.  За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку Центру, незадовільну успішність до здобувача освіти застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з Центру. 

Порядок застосування заходів впливу до здобувачів освіти Центру визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

4.9.  Здобувач освіти може бути відрахований з Центру за:

а) власним бажанням; 

б) незадовільні успішність, поведінку;

в) невиконання вимог освітніх програм (навчального плану);

г) вироком суду, що набрав законної сили;

ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку Центру;

д) станом здоров’я;

е) переведенням, за його згодою, до іншого закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Здобувач освіти при відрахуванні з Центру може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

4.10.  За досягнення результатів високого рівня у здобутті освіти та в оволодінні професією, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення здобувачів освіти: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.

4.11.  Час здобуття освіти у Центрі зараховується до загального трудового стажу здобувача освіти. Випускникам Центру денної форми навчання, які здобували освіту 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18 років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до встановленої законодавством, що діє на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

4.12.  Випускникам, які здобували освіту за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. 

Випускникам, які здобували освіту за державним та/або регіональним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно із законодавством.

Інші питання соціального захисту здобувачів освіти Центру регулюються законодавством.

4.13.  Учневі Центру видається учнівський квиток установленого зразка.

5. Педагогічні працівники

5.1.  Перелік посад педагогічних працівників Центру, їх права, обов'язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

5.2.  Педагогічною діяльністю в Центрі займаються особи, які мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості та фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника. До педагогічних працівників належать працівники, визначені актами законодавства.

На посади педагогічних працівників Центру можуть призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну професійно-педагогічну підготовку. Вимоги до педагогічних працівників Центру визначаються кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому порядку. 

5.3.  Для визначення відповідності педагогічного працівника Центру займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться обов'язкова атестація з періодичністю та в порядку, що визначається законодавством.

Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії, педагогічного звання або звільнення його з роботи в порядку, передбаченому законодавством, або порушення клопотання із зазначених питань перед атестаційною комісією вищого рівня.

5.4.  Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру директор у порядку, визначеному законодавством. 

5.5.  Педагогічні працівники Центру мають право на:

а) належні умови та оплату праці відповідно до законодавства;

б) щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

в) матеріальне, житлово-побутове, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених законодавством норм і пільг;

г) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою та оздоровчою інфраструктурою Центру відповідно до його призначення;

ґ) розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

д) підвищення кваліфікації, перепідготовку;

е) доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

є) захист професійної честі та гідності;

ж) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності Центру, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації Центру;

з) участь у роботі колегіальних органів управління Центром;

и) захист персональних даних; 

о) інші права відповідно до законодавства.

5.6.  Працівники Центру зобов'язані:

а) постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

б) виконувати освітню програму (навчальний план) для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання, сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

в) дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;

г) дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

ґ) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей;

д) формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції  та законів України, виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України; 

е) сприяти зростанню престижу Центру;

є) дбайливо ставитись до майна Центру;

ж) дотримуватись вимог охорони праці та виробничої санітарії;

з) додержуватись вимог Статуту та правил внутрішнього розпорядку, виконувати свої посадові обов’язки.

5.7.  Педагогічні працівники Центру несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства.

6. Загальне управління Центром

6.1  Центр належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України, місцевого органу управління освітою, відповідно до повноважень, визначених нормативно-правовими актами. 

Центр забезпечує виконання законодавства, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

6.2.  Безпосереднє управління Центром здійснює директор Центру, який призначається на посаду за результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту у відповідності до законодавства.

Директор Центру проходить атестацію в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Контракт з директором Центру може бути розірваний на підставах, установлених законодавством, а також передбачених у контракті. 

При розірванні контракту на підставах, установлених у контракті, звільнення директора Центру проводиться згідно з Кодексом законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці директора Центру.

Спори між сторонами контракту розглядаються у порядку, встановленому законодавством України. 

6.3.  Директор Центру:

а) організовує діяльність Центру, вирішує питання фінансово-господарської діяльності Центру;

б) діє від імені Центру;

в) у встановленому порядку персонально відповідає за результати діяльності Центру;

г) призначає на посаду та звільняє з посади працівників, формує педагогічний колектив, затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні посадові обов’язки;

ґ) затверджує, в межах наявного фонду заробітної плати, штатний розпис та чисельність працівників Центру;

д) забезпечує організацію освітнього процесу, функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та здійснення контролю за виконанням освітніх програм (навчальних планів); 

е) забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

є) створює необхідні умови для методичної та творчої роботи педагогічних працівників, навчання здобувачів освіти, використання і впровадження ними прогресивних форм і методів здобування освіти, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

ж) видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження, заохочує працівників, здобувачів освіти Центру та застосовує передбачені законодавством заходи впливу та стягнення;

з) встановлює щорічну винагороду, матеріальну допомогу, премії, доплати, надбавки до посадових окладів і ставок заробітної плати та інше матеріальне заохочення працівникам Центру за конкретні результати праці;

и) забезпечує безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти, праці, виховання;

і) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує здобувачів освіти під час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту;

ї) на підставі наданих у встановленому порядку звернень осіб з особливими освітніми потребами, їхніх батьків або законних представників утворює у визначеному законодавством порядку інклюзивні групи для навчання осіб з особливими потребами;

й) забезпечує збереження та ефективне використання за призначенням  закріпленого за Центром майна відповідно до законодавства.

к) сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Центру;

л) сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників Центру;

м) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Директор Центру щорічно звітує перед загальними зборами колективу Центру.

6.4.  Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу Центру, які правомочні приймати рішення в межах своїх повноважень за участю не менш як двох третин від кількості працівників. Загальні збори колективу Центру скликаються не менше одного разу на рік.

6.5.  Загальні збори колективу Центру уповноважені:

а) погоджувати Статут Центру; 

б) брати участь у визначенні основних напрямів діяльності та розвитку Центру, підвищення якості й ефективності підготовки робітничих кадрів, залучення додаткових коштів на зміцнення матеріально-технічної бази Центру;

в) вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду директора Центру;

г) брати участь у заходах з підготовки проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Центру та вносити пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсних комісій; 

ґ) погоджувати правила внутрішнього розпорядку; 

д) обирати комісію з трудових спорів;

е) заслуховувати щорічний звіт директора Центру;

є) розглядати та укладати колективний договір.

6.6.  Рішення загальних зборів колективу Центру вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення загальних зборів колективу Центру має дорадчий характер.

6.7.  У Центрі можуть утворюватися й інші органи громадського самоврядування.

6.8.  Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення освітнього процесу, головою якої є директор Центру.

6.9.  У Центрі забезпечується ведення діловодства в установленому порядку, здійснення звітності за результатами своєї діяльності, подання статистичної та інших передбачених відомостей у встановлені терміни.

Директор та головний бухгалтер Центру несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

7. Фінансування та матеріально-технічна база 

7.1.  Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Центру визначаються Бюджетним кодексом України, Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства України.

Фінансування професійної підготовки, соціальний захист здобувачів освіти та педагогічних працівників у Центрі в межах обсягів державного замовлення та/або регіонального замовлення здійснюється відповідно до законодавства України. 

Центр є неприбутковим закладом та користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством України. 

У Центрі заборонено розподіл отриманих Центром доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та основних повноважень і напрямів діяльності Центру, визначених цим Статутом.

7.2.  Обсяги бюджетного фінансування Центру не можуть зменшуватися за наявності інших джерел фінансування.

7.3.  Додаткові джерела фінансування Центру визначаються Законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», іншими нормативно-правовими актами.

7.4.  Додатковими джерелами фінансування є:

а) кошти, одержані за первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників понад державне замовлення та/або регіональне замовлення, професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юридичними та фізичними особами в межах ліцензованих обсягів, у тому числі підготовку і перепідготовку робітників та за замовленнями служби зайнятості населення;

б) плата за надання додаткових освітніх послуг;

в) доходи від реалізації продукції навчального господарства та надання інших послуг населенню;

г) доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання в установленому законодавством порядку;

ґ) валютні надходження;

д) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»;

е) кошти, що отримані Центром за надання послуг (крім платних послуг, зазначених у підпунктах а. б, в, г пункту 7.4 цього Статуту), визначених Переліком платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 (із змінами).

Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу України Центр протягом бюджетного періоду може отримувати видатки на його функціонування одночасно з різних бюджетів, коли такі видатки здійснюються за рішенням відповідної місцевої ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості такого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату або за рішенням Кабінету Міністрів України.

7.5.  Кошти, що надходять до Центру від здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, спрямовуються на видатки згідно з кошторисом, затвердженим в установленому порядку.

7.6.  Невикористані в поточному році кошти спеціального фонду не можуть бути вилучені з рахунків Центру, окрім випадків, передбачених законодавством.

7.7.  П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і          виробничу практику здобувачів освіти Центру може направлятися на               рахунок закладу освіти для здійснення його статутної діяльності, зміцнення                  навчально-матеріальної бази, на соціальний захист здобувачів освіти, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

7.8.  Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітничих кадрів Центр використовує навчально-матеріальну базу та земельні ділянки відповідно до паспортів, технічної документації,                             витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, актів                             на право постійного користування землею, інших правовстановлюючих документів.

Приміщення і споруди Центру обладнані відповідно до діючих нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони праці, правилами пожежної безпеки і санітарно-гігієнічними нормами.

7.9.  Майно Центру, у тому числі навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні, оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, гуртожитки, комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інші об’єкти є об’єктами державної власності, що закріплюються за Центром на праві оперативного управління. 

Функції управління майном, яке закріплюється за Центром, здійснює Міністерство освіти і науки України.

Майно та земельні ділянки, що закріплюються за Центром, не можуть бути предметом застави, а також не підлягають перепрофілюванню, використанню не за цільовим призначенням, вилученню або передачі у власність, оренду юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України, крім передбачених законодавством випадків.

7.10.  Передача Центру з державної в комунальну власність здійснюється відповідно до законодавства.

Списання майна Центру здійснюється у спосіб, передбачений Порядком списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 (із змінами).

7.11.  Центр несе відповідальність перед Міністерством освіти і науки України за збереження та використання за призначенням закріпленого за ним майна.

7.12.  Центр має право отримувати безкоштовно від суб'єктів господарювання техніку, обладнання, матеріали, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному законодавством.

8. Міжнародне співробітництво

8.1.  Центр має право укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки із закладами освіти, підприємствами, установами, організаціями, науковими установами іноземних країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами тощо.

8.2.  Центр має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ним з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, здійснювати діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств. 

8.3.  Центр має право на державне сприяння міжнародному співробітництву, отримання відповідних валютних асигнувань, звільнення від оподаткування, сплати мита та митного збору за навчальне, виробниче обладнання та приладдя, що надходять для нього із закордону для навчальних і виробничих цілей.

8.4.  Валютні і матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються Центром для забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом.

 

9. Порядок внесення змін до Статуту

9.1.  Статут погоджується на загальних зборах колективу та за погодженням місцевого органу управління освітою подається Міністерству освіти і науки України на затвердження.

9.2.  Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення його в новій редакції, що затверджується і погоджується в тому ж порядку, що і сам Статут.

10. Порядок реорганізації та ліквідації Центру

10.1.  Рішення про припинення Центру приймає Міністерство освіти і науки України. Реорганізація (злиття, поділ, приєднання, перетворення) або ліквідація Центру здійснюється згідно із законодавством.

10.2.  При реорганізації Центру вся сукупність прав і обов’язків переходить до його правонаступника (-ів).

10.3.  Припинення Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною комісією), яка утворюється у відповідності до законодавства. Центр вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

10.4.  Під час ліквідації або реорганізації Центру вивільнюваним працівникам та особам, які здобувають освіту в ньому, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства. 


 
 

 

 

 

 

  

  

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора