A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний професійно-технічний навчальний заклад "Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти"

Рівень кадрової роботи та оцінка якості керівного та педагогічного складу

Дата: 11.03.2020 14:12
Кількість переглядів: 243

За штатним розписом в аграрному центрі передбачено 48 педагогічний працівник, фактична чисельність – 48 особи .  Всі педагогічні працівники за рівнем кваліфікації, базової, фахової освіти та досвідом педагогічної роботи відповідають займаним посадам. Навчально-виробничий процес забезпечують 26 майстрів виробничого навчання або 100% від необхідного та 16 викладачів. У закладі виданий наказ про розподіл посадових обов’язків між працівниками, кожен несе особисту відповідальність за роботу відповідного структурного підрозділу. Педагогічне навантаження розглядається і затверджується на засіданні педагогічної ради перед початком навчального року. Обсяг педагогічного навантаження викладачів складає  від 720 до 887 годин. Педагогічне навантаження керівного складу  не перевищує 360 годин.

Керівний склад  аграрний центр має вищу освіту. Курси підвищення кваліфікації керівний склад ліцею проходить своєчасно.

Педагогічний стаж більше восьми років мають 44 педагогічних працівників (91,6%), менше трьох років – 4 осіб (8,33%).

Всі  викладачі аграрного центру  загально-професійної, професійно-теоретичної та загальноосвітньої підготовки мають вищу  освіту за фахом викладання, що складає 100%. З 26 майстрів виробничого навчання аграрного центру   мають  фахову  освіту (97%). Усі майстри виробничого навчання мають робочі розряди з професій за якими в аграрному центрі  ведеться підготовка не нижчі за розряди, що присвоюються учнями за результатами кваліфікаційної атестації. 

 З 10 викладачів мають першу та другу  категорію.

Для заміщення посад керівного складу в аграрному центрі на підставі «Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств» створений кадровий резерв, до якого зараховані педагоги з відповідною освітою та кваліфікацією.

За останні три роки 23 педагогічних працівників  пройшли курси підвищення кваліфікації.

Керівники та педагогічні працівники володіють державною мовою мовою (100%).  Комп’ютерною технікою (на рівні використання комп’ютерних програм при проведенні уроків)  володіють 34 педагогічних працівників аграрного центру (73,1%).

Для систематизації роботи з педагогічними працівниками-початківцями  проводяться заняття школи педагога-початківця та школи  передового педагогічного досвіду.

Для стимулювання професійного росту педагогічних працівників в навчальному закладі розроблені положення та критерії матеріального та морального заохочення.

У відділі кадрів аграрного центру є особові справи кожного педагогічного працівника, де знаходяться трудові книжки, посадові інструкції, накази, посвідчення про підвищення кваліфікації та стажування на підприємствах, атестаційні листи про проходження атестації педпрацівниками. Кожен педагогічний працівник має санітарну книжку, в яку своєчасно вносяться результати медичного огляду. Розроблені посадові інструкції відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та затверджені директором.

За штатним розписом в аграрному центрі передбачено 48 педагогічний працівник, фактична чисельність – 48 особи .  Всі педагогічні працівники за рівнем кваліфікації, базової, фахової освіти та досвідом педагогічної роботи відповідають займаним посадам. Навчально-виробничий процес забезпечують 26 майстрів виробничого навчання або 100% від необхідного та 16 викладачів. У закладі виданий наказ про розподіл посадових обов’язків між працівниками, кожен несе особисту відповідальність за роботу відповідного структурного підрозділу. Педагогічне навантаження розглядається і затверджується на засіданні педагогічної ради перед початком навчального року. Обсяг педагогічного навантаження викладачів складає  від 720 до 887 годин. Педагогічне навантаження керівного складу  не перевищує 360 годин.

Для виявлення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників у навчальному закладі  проводиться атестація  згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.10.2010 р. № 930 із змінами, затвердженими наказом МОНМС України 20.12.2011р. №1473. Для проведення атестації на початку кожного начального року створюється атестаційна комісіяскладаються та затверджуються списки педагогічних працівників, які підлягають атестації в поточному навчальному році, а також бажаючих пройти позачергову атестацію, графік проведення атестації. Засідання атестаційної комісії проводяться згідно графіка, який складений на поточний навчальний рік і затверджений на першому засіданні. Книга протоколів засідань атестаційної комісії пронумерована і прошнурована, скріплена печаткою навчального закладу та ведеться окремо кожен рік. Атестаційні листи оформлені за встановленою формою в двох примірниках.

За наслідками атестації видаються накази про присвоєння кваліфікаційної категорії та педагогічного звання педагогічним працівникам або відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, педагогічним званням. Матеріали атестації знаходяться в методичному кабінеті,  де знаходиться стенд «Атестаційний куточок», оформлений у відповідності з вимогами і який містить  відповідні атестаційні матеріали (Нормативну документацію з атестації педагогічних працівників, зразок заяви на атестацію,перспективний план підвищення кваліфікації, графік роботи атестаційної комісії, список працівників, що атестуються, графік проведення відкритих заходів, тощо). Атестаційні листи зберігаються  в особових справах педагогічних працівників.

Керівний склад  аграрний центр має вищу освіту. Курси підвищення кваліфікації керівний склад ліцею проходить своєчасно.

Педагогічний стаж більше восьми років мають 44 педагогічних працівників (91,6%), менше трьох років – 4 осіб (8,33%).

Всі  викладачі аграрного центру  загально-професійної, професійно-теоретичної та загальноосвітньої підготовки мають вищу  освіту за фахом викладання, що складає 100%. З 26 майстрів виробничого навчання аграрного центру   мають  фахову  освіту (97%). Усі майстри виробничого навчання мають робочі розряди з професій за якими в аграрному центрі  ведеться підготовка не нижчі за розряди, що присвоюються учнями за результатами кваліфікаційної атестації. 

 З 10 викладачів мають першу та другу  категорію.

Для заміщення посад керівного складу в аграрному центрі на підставі «Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств» створений кадровий резерв, до якого зараховані педагоги з відповідною освітою та кваліфікацією.

За останні три роки 23 педагогічних працівників  пройшли курси підвищення кваліфікації.

Керівники та педагогічні працівники володіють державною мовою мовою (100%).  Комп’ютерною технікою (на рівні використання комп’ютерних програм при проведенні уроків)  володіють 34 педагогічних працівників аграрного центру (73,1%).

Для систематизації роботи з педагогічними працівниками-початківцями  проводяться заняття школи педагога-початківця та школи  передового педагогічного досвіду.

Для стимулювання професійного росту педагогічних працівників в навчальному закладі розроблені положення та критерії матеріального та морального заохочення.

У відділі кадрів аграрного центру є особові справи кожного педагогічного працівника, де знаходяться трудові книжки, посадові інструкції, накази, посвідчення про підвищення кваліфікації та стажування на підприємствах, атестаційні листи про проходження атестації педпрацівниками. Кожен педагогічний працівник має санітарну книжку, в яку своєчасно вносяться результати медичного огляду. Розроблені посадові інструкції відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та затверджені директором.

За штатним розписом в аграрному центрі передбачено 48 педагогічний працівник, фактична чисельність – 48 особи .  Всі педагогічні працівники за рівнем кваліфікації, базової, фахової освіти та досвідом педагогічної роботи відповідають займаним посадам. Навчально-виробничий процес забезпечують 26 майстрів виробничого навчання або 100% від необхідного та 16 викладачів. У закладі виданий наказ про розподіл посадових обов’язків між працівниками, кожен несе особисту відповідальність за роботу відповідного структурного підрозділу. Педагогічне навантаження розглядається і затверджується на засіданні педагогічної ради перед початком навчального року. Обсяг педагогічного навантаження викладачів складає  від 720 до 887 годин. Педагогічне навантаження керівного складу  не перевищує 360 годин.

Для виявлення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників у навчальному закладі  проводиться атестація  згідно «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.10.2010 р. № 930 із змінами, затвердженими наказом МОНМС України 20.12.2011р. №1473. Для проведення атестації на початку кожного начального року створюється атестаційна комісіяскладаються та затверджуються списки педагогічних працівників, які підлягають атестації в поточному навчальному році, а також бажаючих пройти позачергову атестацію, графік проведення атестації. Засідання атестаційної комісії проводяться згідно графіка, який складений на поточний навчальний рік і затверджений на першому засіданні. Книга протоколів засідань атестаційної комісії пронумерована і прошнурована, скріплена печаткою навчального закладу та ведеться окремо кожен рік. Атестаційні листи оформлені за встановленою формою в двох примірниках.

За наслідками атестації видаються накази про присвоєння кваліфікаційної категорії та педагогічного звання педагогічним працівникам або відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям, педагогічним званням. Матеріали атестації знаходяться в методичному кабінеті,  де знаходиться стенд «Атестаційний куточок», оформлений у відповідності з вимогами і який містить  відповідні атестаційні матеріали (Нормативну документацію з атестації педагогічних працівників, зразок заяви на атестацію,перспективний план підвищення кваліфікації, графік роботи атестаційної комісії, список працівників, що атестуються, графік проведення відкритих заходів, тощо). Атестаційні листи зберігаються  в особових справах педагогічних працівників.

Керівний склад  аграрний центр має вищу освіту. Курси підвищення кваліфікації керівний склад ліцею проходить своєчасно.

Педагогічний стаж більше восьми років мають 44 педагогічних працівників (91,6%), менше трьох років – 4 осіб (8,33%).

Всі  викладачі аграрного центру  загально-професійної, професійно-теоретичної та загальноосвітньої підготовки мають вищу  освіту за фахом викладання, що складає 100%. З 26 майстрів виробничого навчання аграрного центру   мають  фахову  освіту (97%). Усі майстри виробничого навчання мають робочі розряди з професій за якими в аграрному центрі  ведеться підготовка не нижчі за розряди, що присвоюються учнями за результатами кваліфікаційної атестації. 

 З 10 викладачів мають першу та другу  категорію.

Для заміщення посад керівного складу в аграрному центрі на підставі «Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств» створений кадровий резерв, до якого зараховані педагоги з відповідною освітою та кваліфікацією.

За останні три роки 23 педагогічних працівників  пройшли курси підвищення кваліфікації.

Керівники та педагогічні працівники володіють державною мовою мовою (100%).  Комп’ютерною технікою (на рівні використання комп’ютерних програм при проведенні уроків)  володіють 34 педагогічних працівників аграрного центру (73,1%).

Для систематизації роботи з педагогічними працівниками-початківцями  проводяться заняття школи педагога-початківця та школи  передового педагогічного досвіду.

Для стимулювання професійного росту педагогічних працівників в навчальному закладі розроблені положення та критерії матеріального та морального заохочення.

У відділі кадрів аграрного центру є особові справи кожного педагогічного працівника, де знаходяться трудові книжки, посадові інструкції, накази, посвідчення про підвищення кваліфікації та стажування на підприємствах, атестаційні листи про проходження атестації педпрацівниками. Кожен педагогічний працівник має санітарну книжку, в яку своєчасно вносяться результати медичного огляду. Розроблені посадові інструкції відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та затверджені директором.

За штатним розписом в аграрному центрі передбачено 48 педагогічний працівник, фактична чисельність – 48 особи .  Всі педагогічні працівники за рівнем кваліфікації, базової, фахової освіти та досвідом педагогічної роботи відповідають займаним посадам. Навчально-виробничий процес забезпечують 26 майстрів виробничого навчання або 100% від необхідного та 16 викладачів. 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора