A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Державний професійно - технічний навчальний заклад "Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти"

ЗВІТ директора ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО» перед громадськістю та трудовим колективом за 2020– 2021 н.р.

«ПРО СТАН РОБОТИ ДПТНЗ «МАЗУРІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ» у 2020-2021 н.р.

 

ЗВІТ

директора ДПТНЗ «Мазурівський аграраний центр професійно-технічної освіти»

ГРИНЕВСЬКОГО АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА

 

         З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності  у навчальному закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, як керівник,  звітую про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу.

 

Коротка характеристика закладу

         Державний професійно-технічний навчальний заклад «Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти» (код згідно з ЄДРПОУ  25496858) є державним професійно-технічним навчальним закладом третього (вищого) атестаційного рівня професійної (професійно-технічної) освіти, що діє на підставі Статуту, (зареєстрований наказом МОН  № 1221 від 09.11.2012, реєстраційний № 11701050004000068) і здійснює первинну професійну підготовку, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку робітників.

Форма власності – державна, засновник – Міністерство освіти і науки України.

 

Забезпечення  моніторингу та прогнозування потреб ринку праці регіону  у робітничих  кадрах  з  метою  відповідного  формування контингенту

 

Відповідно до рішення ДАК ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО» має безстрокову ліцензію на провадження освітньої діяльності, пов’язаної із наданням професійної освіти (первинна професійна підготовка, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації) на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки кваліфікованих робітників з професій з ліцензованими обсягами прийому (осіб).

ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО» забезпечує моніторинг ринку праці та своєчасне вдосконалення структури професій через механізм ліцензування освітніх послуг та акредитацію професій. У 2017 році ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО» отримав  Сертифікат про державну акредитацію, що дозволяє здійснювати підготовку водіїв транспортних засобів категорії «С»  з максимальною кількістю 100 осіб. Підготовка водіїв транспортних засобів категорії «С»  з максимальною кількістю 100 осіб. Строк дії акредитації: до 13.02.2022.

У навчальному закладі створені належні умови для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

 

Перелік професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти» здійснює підготовку кваліфікованих робітників за трьома напрямами: для аграрного сектору,  сфери послуг та будівельної галузі.                                       

Сьогодні ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО» здійснює підготовку кваліфікованих робітників на базі базової середньої  освіти (термін навчання 3 роки) з професій:

 • тракторист-машиніст с/г виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»), слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, водій автотранспортних засобів (категорія «С»);
 • муляр, штукатур, лицювальник-плиточник;
 • кухар, кондитер, пекар;

на базі загальної середньої освіти з професій:

 • тракторист-машиніст с/г виробництва (категорія «А1»), водій автотранспортних засобів (категорія «С») (термін навчання 9 місяців);
 • кухар, кондитер (термін навчання 1,3 року);
 • слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів (категорія «С») (термін навчання 1,3 року).

 

Формування контингенту здобувачів освіти

 

Одним із головних показників роботи навчального закладу є виконання регіонального замовлення.

Заклад виконує прийом здобувачів освіти відповідно до регіонального замовлення в межах ліцензійного обсягу згідно з правилами прийому, розробленими на основі Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. №449, замовлень підприємств та договорів про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічним навчальним закладом та замовником робітничих кадрів на підготовку кваліфікованих робітників, які погоджено в установленому порядку на всі професії.

 

Виконання регіонального замовлення за напрямами підготовки у 2020- 2021н.р.

 

Протягом 2020-2021 н.р. прийнято на навчання 179 здобувачів освіти, з них на перший курс за регіональним замовленням – 175 здобувачів освіти.

Напрями підготовки

План

Виконано

% виконання

1

Сільське господарство

75

74

98,6

2

Автомобільний транспорт

25

25

100

3

Громадське харчування

50

55

110

4

Будівництво

25

21

84

 

Всього

175

175

100

 

Виконання плану прийому  робітничих кадрів

за  регіональним замовленням у 2020 році станом на   01.11.2020 

 

.п

Освітньо-кваліфікаційний рівень, напрям економічної діяльності, назва професії (спеціальності)

Обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів  та фахівців  (осіб)

2020 рік

План

прийому**

Фактично  виконано

станом на 01.11.2020

 

Кваліфікований робітник

(всього, із них)

175

175

1

Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи

 

25

 

21

 

Муляр. Штукатур. Лицювальник-плиточник

 

25

 

21

2

Автомобільний транспорт

25

25

 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Водій автотранспортних засобів категорії «С»

 

25

 

25

3

Громадське харчування

50

55

 

Кухар, Кондитер, Пекар

25

25

 

Кухар, Кондитер

25

30

4

Сільське господарство

75

74

 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1», «А2», «В1». Слюсар з ремонту сг машин та устаткування. Водій автотранспортних засобів категорії «С»

 

 

50

 

 

44

 

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії «А1». Водій автотранспортних засобів категорії «С»

 

25

 

30

  

Співпраця з підприємствами-замовниками кадрів

 

Запорукою успішної діяльності Мазурівського АЦ ПТО є тісна співпраця з соціальними партнерами  – підприємствами-замовниками кадрів.

Основними замовниками  кадрів є  СТОВ «Чернівчанка-АГРО», ТОВ «Агропослугтранссервіс»,   СТОВ «Колос -22», які надають можливості для якісного проведення уроків виробничого навчання та виробничої практики на новій техніці за сучасними технологіями.

ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО» співпрацює з такими підприємствами-замовниками кадрів, як:

1.  СТОВ «Росія» с. Борівка

2.   ПМП «Ювасер» Тисячний Ю.І. 

3.  ФГ «ЛСТ – Агро» 

4.  ТОВ «Комінтерн – ВВ» 

5.  ПП «Дари садів» с. Бронниця

6.  ФГ «Алекс»

7.   ПрАТ «Зернопродукт»   

8. СФГ «Оріон»

9.ТОВ «Агропослугтранссервіс»

10.ТОВ «Трансервіс ЛТД» 

11.ТОВ «Урожай» с. Біляни

12. «СХК» ВПГ с. Писарівка

13. Чернівецька філія ЗАТ « Зернопродукт».

Співробітництво між підприємствами-замовниками кадрів і ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО» відбувається за такими формами:

 • погодження навчальних планів з підприємствами-замовниками кадрів;

ознайомлення з діяльністю підприємств,  зокрема з новою технікою,  принципами її роботи, під час екскурсій на підприємства;

 • проведення майстер-класів для здобувачів освіти найкращими фахівцями підприємств;
 • надання консультаційної технічної й технологічної допомоги;
 • обмін досвідом  безпосередньо на виробництві;
 • допомога підприємств у проведенні роботи з профорієнтації молоді;
 • надання здобувачам освіти робочих місць під час проходження виробничого навчання та виробничої практики;
 • участь фахівців підприємств у складі журі конкурсів фахової  майстерності, які проводяться серед майстрів виробничого навчання та здобувачів освіти;
 • участь фахівців підприємств у проведенні  поетапної атестації  та державної кваліфікаційної атестації;
 • працевлаштування випускників або надання допомоги у вирішенні питання працевлаштування після закінчення навчання;
 • стажування та підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання.

В умовах ринкової економіки тільки завдяки послідовній і постійній співпраці з соціальними партнерами можливо ефективно реалізувати основну функцію ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО» – забезпечення регіонального ринку праці кваліфікованими робітниками в необхідних обсягах та напрямах.

 

Заходи  щодо  забезпечення  навчального   закладу

кваліфікованими    педагогічними   кадрами

 

Всебічна та комплексна оцінка педагогічної діяльності педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за №1255/1855 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013, а також  інших законодавчих та нормативних документів з питань атестації педагогічних працівників: Закону України «Про освіту»,  Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про професійно-технічну освіту», Листа МОН «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників». 

Дотримання черговості підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників в закладі відбувається відповідно до перспективного плану підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО», складеного на 2020-2024 н.р. 

План щорічно коригується з метою уникнення закінчення термінів дії підвищення кваліфікації та рішення попередньої атестації, затверджується директором навчального закладу.

У 2020-2021н.р. курси підвищення кваліфікації в Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Вінницькій області пройшли: викладачі спецдисциплін – 3, викладачі загальноосвітніх предметів  - 3, майстри в/н – 4, вихователь гуртожитку – 1.

У 2020-2021 н.р. рішенням атестаційної комісії закладу та рішенням атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА  встановлено/підтверджено тарифні розряди, присвоєно (підтверджено) кваліфікаційні категорії/педагогічні звання :

 

Рішення атестаційної комісії закладу,  рішення атестаційної комісії Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА 

 

2020-2021 н.р

Присвоєно кв. кат.  «спеціаліст ІІ категорії»

1

Присвоєно кв. кат.  «спеціаліст І категорії»

-

Присвоєно кв. кат.  «спеціаліст вищої категорії»

2

Присвоєно педзвання «старший викладач»

-

Підтверджено кв. кат.  «спеціаліст І категорії»

1

Підтверджено кв. кат.  «спеціаліст вищої категорії»

-

Встановлено 11 тарифний розряд

-

Встановлено 12 тарифний розряд

-

Підтверджено 12 тарифний розряд

-

Встановлено 13 тарифний розряд

2

Встановлено 14 тарифний розряд

-

Підтверджено 14 тарифний розряд

2

Присвоєно педзвання «майстер в/н ІІ категорії»

1

Підтверджено педзвання «майстер в/н ІІ категорії»

2

ВСЬОГО атестованих

8

 

На сьогодні педагогічний колектив закладу складає  21 майстер виробничого навчання    (з них 6 майстрів в/н мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії»),  9 викладачів загальноосвітніх предметів і 12 викладачів спеціальних дисциплін (з них 6 викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2 викладачі – (педагогічне звання «старший викладач»).

Викладачі:

Спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії – 6

Спеціалісти першої кваліфікаційної категорії – 8

Спеціалісти другої кваліфікаційної категорії – 5

Спеціалісти – 3

Педагогічне звання:

Старший викладач - 2

Майстри:

11 тарифний розряд -6

12 тарифний розряд-5

13 тарифний розряд-5

14 тарифний розряд-5

 Педагогічне звання:

Майстер в/н ІІ категорії – 6

Вихователі:

12 тарифний розряд-1

13 тарифний розряд-1

14 тарифний розряд-1

 

Досягнення педпрацівників 

 

Публікації в пресі

У закладі реалізуються ініціативи педагогічних працівників, які спрямовані на покращення роботи навчального закладу  та підвищення якості освіти,  створюються умови для впровадження інновацій.

Кращі педагогічні надбання викладачів та майстрів виробничого навчання – це публікації у фаховому збірнику науково-методичних праць «Вісник професійно-технічної освіти Вінниччини»:

2020р. - стаття на тему: «Бінарний урок як форма інтеграції теоретичного і виробничого навчання в процесі підготовки майбутніх кондитерів» (2020р., випуск 17);

2020р. - стаття на тему: «Конкурс професійної майстерності «МАЙСТЕР ШЕФ» (2020р., випуск 17).

    2020р.- стаття на тему: «Міжпредметний позакласний захід як один із шляхів взаємозв`язку загальноосвітньої та професійної підготовки” (2020р., випуск № 18).

 

 

Участь педагогічних працівників в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

Упровадження   інноваційних   педагогічних  технологій у навчальний процес

 

Для якісної підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів педагогічний колектив закладу активно впроваджує інноваційні технології, про що свідчать перемоги в  обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, виставках:

 

 • Обласний конкурс «ІКТ – цікаво, талановито, креативно» серед педпрацівників ЗП (ПТ)О (2021).
 •  

Методичні рекомендації на тему: «Проєктна технологія – одна з інноваційних технологій навчання і виховання, яка забезпечує формування основних компетенцій здобувачів освіти при вивченні біології та екології» (викладач біології Насіковська О.М.).

 

 • Обласний конкурс «Калейдоскоп педагогічних ідей серед педпрацівників ЗП (ПТ)О Вінницької області (2020).

 

У номінації «Краща методична розробка» представлені методичні посібники:

 

Методичний коментар «Самостійна підготовка як один із аспектів успішного оволодіння спеціальною дисципліною «Технологія приготування їжі з основами товарознавства», викладач Костельна С.П.

 

 «Впровадження елементів СТЕМ-освіти у навчання природничо-математичних дисциплін із наскрізними вміннями на уроках біології у ЗП (ПТ)О»), викладач Насіковська О.М.

 

 «Методична розробка уроку з використанням СТЕМ-технологій зі спеціальної дисципліни «Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху», викладач Кліщук Р.П.

 

 • Конкурс «Мій інтерактивний світ» в рамках обласного конкурсу
 • «Калейдоскоп педагогічних ідей» (викладач Костельна С.П. створила блог)
 • Обласний конкурс на кращий буктрейлер «Живі сторінки моєї книги» серед здобувачів З(ПТ)О (викладачі Хлопась Л.О., Квачко І.В.)
 • Міжнародна  виставка «Інноватика  в сучасній освіті»

Золота медаль та Диплом (конкурсна робота в номінації  «Упровадження цифрових технологій в освітній процес закладів освіти»; авторський колектив: методист Ніколайчук К.А., заступник директора Корба Л.А., викладач ПДР Кліщук Р. П., викладач іноземної мови Слюсар І.А.).

 

Організація   різних  форм  позаурочної  навчально-виховної

роботи, їх результативність

 

Виховна робота здійснюється за такими напрямками: громадянське виховання, родинно-сімейне, військово-патріотичне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне, формування здорового способу життя, превентивне, сприяння творчому розвитку особистості.

З метою зайнятості учнів в позаурочний час в навчальному закладі працюють гуртки: «Орфей» (напрям діяльності: вокальний ансамбль естрадної пісні), «Фантазія» (напрям: декоративно-ужиткове місце), науково-технічні гуртки («Піфагор», «Юний фізик», «Шанс»), екологічний гурток «Зелена планета», патріотичний гурток «На сторожі миру», соціально-реабілітаційний гурток «Феміда», бібліотечно-бібліографічний гурток «Книголюби», спортивні гуртки, гуманітарний гурток «Моя земля – земля моїх батьків, гуртки професійного спрямування «Хлібороб», «Готуємо смачно», «Автомобіліст», «Фасад».

Навчальний заклад бере участь у реалізації Обласної програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян» на 2016-2020 роки, Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки, Обласної комплексної програми підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав  і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми на період до 2021 року,  Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»» на період до 2021 року та інших.

 

Перемоги учнів в обласних та  всеукраїнських, конкурсах

 

Результатом навчально-виховної роботи в ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО» є досягнення учнів в обласних та всеукраїнських конкурсах:

 

 • Диплом ІІІ ступеня (Осіпчук Михайло) в обласному етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка;
 • Диплом ІІІ ступеня в обласному конкурсі молодіжних проектів «Лідер року- 2021»;
 • Участь в обласному фестивалі художньої самодіяльності «Подільські зорі»;
 • ІІІ місце в обласному конкурсі «Мої мрії та захоплення»;
 • ІІІ місце в обласному конкурсі «Професія – моє майбутнє»;
 • І місце в обласному заочному конкурсі авторської поезії «Мріє, не зрадь» серед учнів та працівників закладів П(ПТ)О;
 • Диплом ІІ ступеня в обласному конкурсі дослідницько-пошукових робіт «Корифей українського театру» серед учнів закладів П(ПТ)О;
 • Диплом ступеня  в обласній заочній історико-краєзнавчій експедиції «Чорнобиль: минуле, сучасне, майбутнє», присвяченої 35-річчю Чорнобильської трагедії (номінація «Чорнобильська катастрофа у художній  літературі, публікаціях і виданнях).
 • Диплом ІІ ступеня  в обласній заочній історико-краєзнавчій експедиції «Чорнобиль: минуле, сучасне, майбутнє», присвяченої 35-річчю Чорнобильської трагедії (номінація «Видатні чорнобильці»);
 • Участь у Всеукраїнському конкурсі «Літературна візитка краю-2021» (створення веб-сайту про вінницького письменника, драматурга, публіциста Віктора Тимчука).
 • ІІІ ступеня (номінація «Література») в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!»

 

Соціальний  захист,  збереження  та  зміцнення  здоров'я

учнів та педагогічних працівників

 

Забезпечення   організації    харчування    та    медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників.

 

Кожен здобувач освіти Мазурівського АЦ ПТО використовує своє право на безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу; безоплатні медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я.

 

Дотримання  вимог  охорони  дитинства.

 

ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО»  дотримується виконання вимог Закону України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року № 2402-III із змінами і доповненнями.

 

Дотримання вимог техніки   безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

 

У ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО» не дозволяється проведення освітнього процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов, не дозволяється виконання робіт, які негативно впливають на здобувачів освіти і працівників  та стан довкілля.

Перед початком навчального року, а також періодично протягом навчального року проводиться оцінювання технічного стану обладнання та устаткування навчальних приміщень закладу.

Відповідальні працівники уживають заходів щодо приведення устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці.

У закладі організовано роботу з розробки програми вступного інструктажу та забезпечення проведення всіх видів інструктажів.

У 2020-2021 н.р. була організована робота щодо розроблення інструкцій з охорони праці для працівників та інструкцій з безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти.

Щороку проводяться обов'язкові попередні та періодичні медичні огляди працівників закладу.

При настанні під час освітнього процесу нещасного випадку вживаються заходи, передбачені Положенням про порядок розслідування нещасних випадків.

 

Надання соціальної підтримки  та  допомоги  дітям  сиротам, дітям,  позбавленим    батьківського    піклування,    дітям   з малозабезпечених сімей.

 

У навчальному закладі оформлено банк даних дітей пільгових категорій, які користуються пільгами згідно з чинним законодавством.

Згідно з соціальним паспортом в ДПТНЗ «Мазурівський АЦ ПТО» навчаються 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (перехідний контингент - 11).

 

Інформація ДПТНЗ “Мазурівський АЦ ПТО” щодо кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

зарахованих у 2020/2021 навчальному році

Таблиця №1

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування зарахованих до ЗП(ПТ)О у 2020/2021 навчальному році

із них:

Всього

із них:

перебувають у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу

перебувають під опікою та піклуванням

перебувають на повному державному утриманні

з інвалідністю

у віці до 18 років

у віці від 18 до 23 років

у віці до 18 років

у віці від 18 до 23 років

у віці до 18 років

у віці від 18 до 23 років

у віці до 18 років

у віці від 18 до 23 років

3

2

1

0

0

2

0

1

0

0

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора